KEM-17 / KED-17

KEM - 17 Łączniki dostępne w wymiarze 10 mm.

KED - 17 Łączniki dostępne w wymiarze 13 mm.